محصولات

لیست ابعاد و استاندارد های خار فنری

فروشگاه تهران خار شامل تمام اقلام مانند : خار فنری، خار صنعتی، خار چشمی، پین چاکدار، پین های فولادی، خار بیرونی، خار داخلی، هزار خار، KM، MB، خار ناخونی می باشد.

لیست تمام استانداردها و سایز های بین المللی در لینک های زیر درج شده است. شما عزیزان به راحتی خارفنری و پین مورد نظر خود را با توجه به ابعاد ان می توانید از فروشگاه ما تهیه فرمایید.

 

 

واشر- مهره - چاکنیت-خارفنری-خار فنری- تهران خار فنری خار ناخونی خار ناخنی-خار فنری-تهران خار-ress خار بیرونی-خارفنری-روی شفت- تهران خار فنری خار داخلی- خار فنری-خارفنری-جی پین چاکدار-خارفنری-خار فنری- تهران خار فنری خار نعل اسبی-خار سه گوش-خارفنری-روی شفت- تهران خار فنری خار تخت - خار مربع-خارفنری-خار فنری- تهران خار فنریواشر لاتون شیمشفت2